Skuteczne zabezpieczenie obiektów przed owadami latającymi.

 

Zabiegi wykonuje się specjalistycznymi preparatami (selektywnie działających TYLKO na zwalczane komary i meszki). Preparaty są obojętne zarówno dla ludzi, zwierząt domowych oraz roślinności.Usługę zwalczania komarów wykonuje się o określonej porze dnia. Wczesnym rankiem, bądź późnym popołudniem. Jest to uzależnione od cyklu biologicznego i największej aktywności tych owadów.

 

Zabieg zwalczania komarów na zewnątrz składa się z trzech etapów:

  1. Bardzo skuteczną metodą obniżenia liczebności komarów i meszek jest ograniczenie rozwoju ich w wodzie. Służy do tego Biopreparat,który likwiduje larwy komarów i meszek,a nie działa na ryby.
  2. Oprysk grubokroplisty stężonym roztworem chemicznym roślinności i miejsc gdzie znajdują się owady, a także ich lęgowisk.
  3. Wykonania zamgławiania terenu z użyciem specjalistycznego sprzętu i środków chemicznych do tego celu przeznaczonych.

Zamgławianie w przeciwieństwie do opryskiwania zdecydowanie lepiej pokrywa i dokładniej penetruje bujną roślinność.

 

Gdzie możemy przeprowadzić odkomarzanie oraz procedurę usuwania much z otoczenia?

Naszą usługę wykonujemy w obrębie obszarów niemal dowolnego rodzaju, jednak do najczęstszych miejsc odkomarzania i eliminowania przez nas much należą nieruchomości mieszkalne, zakłady produkcyjne, a także pomieszczenia inwentarskie oraz obiekty gospodarstwa rolnego - np. oborniki, stajnie, kurniki czy też chlewy. Ponadto zajmujemy się również usuwaniem insektów wspomnianego typu na zewnątrz budynków, w lokacjach takich jak m.in. ogrody, działki rekreacyjne, prywatne posesje, kurorty wypoczynkowe, altany, parki oraz okolice jezior.

Ratkor - kompleksowe zwalczanie meszek, komarów oraz much

Oferta naszej firmy uwzględnia różnorodny wachlarz technik likwidacji komarów oraz much. W zależności od skali problemu, miejsca występowania tychże owadów oraz wielu czynników indywidualnych, każdorazowo dobieramy metodę najskuteczniejszą w stosunku do specyfiki danego przypadku.

Zwalczanie much i meszek

Pierwszą z technik stosowanych przez nas w celu eliminacji much jest zastosowanie profesjonalnych owadobójczych lamp, które najpierw przyciągają do siebie insekty, korzystając ze światła ultrafioletowego, a następnie zabijają je rozpryskując w momencie kontaktu specjalny środek chemiczny.

Innym z naszych rozwiązań są również preparaty stanowiące dla much substytut pożywienia. Specyfiki te aplikuje się w miejscach najczęściej odwiedzanych przez owady, bez konieczności pokrywania całej powierzchni pomieszczenia. Po nałożeniu ich na określoną przestrzeń zaczynają wydzielać feromony, przywabiające muchy. W momencie nastąpienia bezpośredniego kontaktu substancji z insektem następuje jego eliminacja. Dużą zaletą tej techniki jest to, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Kolejną metodą zwalczania much jest także oprysk środkami blokującymi możliwość rozwijania się larw, co w dłuższej perspektywie czasu niemal całkowicie likwiduje namnażanie się owadów w obrębie danej przestrzeni. Preparat aplikowany jest wyłącznie na te obszary, które stwarzają dogodne warunki do rozwoju młodych osobników.

Dodatkowo oprócz technik wspomnianych wyżej, w RATKOR stosujemy również rozwiązania o charakterze profilaktycznym oraz wspomagającym, takie jak m.in. pokrywanie ścian budynku wapnem i farbami posiadającymi w swojej strukturze substancje owadobójcze czy też wykorzystywanie lepów i pułapek na insekty.

Zwalczanie komarów oraz likwidacja ich siedlisk

Aby wyeliminować z danego obszaru komary, stosujemy najczęściej grubokroplisty oprysk na komary, wykonywany za pośrednictwem turbinowych opryskiwaczy z napędem spalinowym, umożliwiających precyzyjną aplikację preparatu w relatywnie krótkim czasie. W trakcie wykonywania zabiegu koncentrujemy się przede wszystkim na obszarach najpowszechniejszego występowania tych insektów oraz na ich miejscach lęgowych. Alternatywnie możemy skorzystać także z techniki zamgławiania przestrzennego, rozpylając preparat w postaci chemicznej mgły na dużym terenie.

Wszelkie działania podejmowane w celu zwalczania komarów, są w pełni kompleksowe. Oddziałują zarówno na dorosłe osobniki, jak i na ich larwy. W tym drugim przypadku wykorzystujemy tzw. larwicydy, które po spożyciu przez insekta uniemożliwiają mu pobieranie pokarmu, co na przestrzeni kilku dni skutkuje jego śmiercią.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży usług DDD, fachowa wiedza oraz bogate zaplecze sprzętowe pozwalają na ograniczenie populacji komarów występujących na danym terenie nawet o 70%.