Kompleksowe tworzenie i realizacja programów zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami.

Kompleksowe zabezpieczanie obiektów
Rolniczych
Przemysłowo-spożywczych
Użyteczności publicznej
1 2 3 4

 

Proponujemy Państwu objęcie Waszych obiektów stałą obsługą w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników sanitarnych w oparciu o metody zintegrowane zgodne ze standardami produkcji żywności zapewniającymi bezpieczeństwo konsumenta w systemie HACCP, GMP, GHP, BRC, AIB, IFS.

Sugerujemy realizację zadania w następujących etapach:

  1. Audyt wstępny – inwentaryzacja istniejącego systemu zabezpieczenia Zakładu.
  2. Identyfikacja, nasilenie oraz lokalizacja występujących zagrożeń, które mogą prowadzić do ryzyka skażeń mikrobiologicznych produktu końcowego.
  3. Opracowanie programu – procedury, harmonogram i szczegółowa dokumentacja.
  4. Korekta i uzupełnienia istniejącego systemu zabezpieczenia Zakładu w oparciu o procedury zawarte w programie.
  5. Realizacja procedur zgodnie z harmonogramem programowym.
    (pkt. 1-5 do uzgodnienia w trakcie ewentualnych negocjacji)
  6. Doraźne zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
  7. Atesty, pozwolenia oraz karty charakterystyki używanych preparatów.

 

Korzyści:
Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system ochrony przed szkodnikami gwarantuje pełną skuteczność działań oraz unikniecie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi. GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna).