Kompleksowe tworzenie i realizacja programów zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami.

Kompleksowe zabezpieczanie obiektów
Kompleksowe zabezpieczanie obiektów
Kompleksowe zabezpieczanie obiektów
Rolniczych
Rolniczych
Rolniczych
Przemysłowo-spożywczych
Przemysłowo-spożywczych
Przemysłowo-spożywczych
Użyteczności publicznej
Użyteczności publicznej
Użyteczności publicznej
1 2 3 4

 

Proponujemy Państwu objęcie obiektów stałą obsługą w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników sanitarnych w oparciu o metody zintegrowane zgodne ze standardami produkcji żywności zapewniającymi bezpieczeństwo konsumenta w systemie HACCP, GMP, GHP, BRC, AIB, IFS.

Sugerujemy realizację zadania w następujących etapach:

 1. Audyt wstępny – inwentaryzacja istniejącego systemu zabezpieczenia Zakładu.
 2. Identyfikacja, nasilenie oraz lokalizacja występujących zagrożeń, które mogą prowadzić do ryzyka skażeń mikrobiologicznych produktu końcowego.
 3. Opracowanie programu – procedury, harmonogram i szczegółowa dokumentacja.
 4. Korekta i uzupełnienia istniejącego systemu zabezpieczenia zakładu w oparciu o procedury zawarte w programie.
 5. Realizacja procedur zgodnie z harmonogramem programowym.
 6. (pkt. 1-5 do uzgodnienia w trakcie ewentualnych negocjacji).
 7. Doraźne zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 8. Atesty, pozwolenia oraz karty charakterystyki używanych preparatów.

Korzyści zastosowania systemu ochrony przed szkodnikami

Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system ochrony przed szkodnikami gwarantuje pełną skuteczność działań oraz unikniecie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna).

Program zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami

Do wdrożenia programu zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami zobowiązane są firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i serwowaniem żywności. Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) polegają na wykorzystaniu metod sanitarnych, profilaktycznych, fizycznych i chemicznych do zabezpieczenia obiektu przed gryzoniami i owadami.

Przygotowujemy plan, dzięki któremu ograniczymy drogi dostawania się szkodników do magazynów i indywidualnie opracowany program zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami stref produkcyjnych i będziemy mogli kontrolować ich obecność na terenie zakładu. Dodatkowo możemy cały obszar poddać usuwaniu kretowisk z posesji w Giżycku. Do każdego programu opracowywane są:

 • plany rozmieszczenia urządzeń na terenie zakładu,
 • karty kontrolne,
 • protokoły interwencji i inspekcji,
 • karty zadań korygujących,
 • opis przeprowadzonych działań.

Właściwie przygotowany i wdrożony program zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami umożliwia rzetelną ocenę dotychczasowych działań i regularny pomiar aktywności tych zwierząt na danym obszarze. Zapobiega to inwazjom gryzoni, skażeniu dużych ilości magazynowanych produktów spożywczych i wstrzymywania produkcji w celu odszczurzania.