Odkażanie - niszczenie drobnoustrojów (BAKTERII, WIRUSÓW I GRZYBÓW).

 

Dezynfekcja (odkażanie), niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. Dezynfekcję podejmuje się przede wszystkim w środowisku zewnętrznym, a także w stosunku do powłok ciała - w mniejszym stopniu w stosunku do jam ciała.

Aby dezynfekcja była skuteczna, środek odkażający powinien mieć stężenie najkorzystniejsze dla danych warunków, stykać się bezpośrednio z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

 

Wykonujemy zabiegi dezynfekcji  we wszystkich sektorach różnymi metodami – oprysk grubokroplisty, zamgławianie na zimno ULV, zamgławianie termiczne.

 

Nasza firma ma do zaoferowania Państwu, absolutnie rewelacyjną, efektywną i w pełni skuteczną metodę dezynfekcji lub dezynsekcji opartą na najbardziej zaawansowanej zachodniej technologii zamgławiania termicznego.

Stosowany przez nas sprzęt najnowszej generacji ma szeroki zakres zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest efektywna metoda zwalczania wszelkiego rodzaju drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków) w każdym środowisku. Zabiegi wykonywane przez naszą firmę urządzeniem do zamgławiania termicznego pozwalają na użycie preparatów bakteriobójczych, owadobójczych, grzybobójczych, roztoczobójczych Zasada działania urządzenia polega na podgrzaniu i rozpyleniu w postaci mgły odpowiedniego preparatu.

 

W tym miejscu pragniemy dodać, iż praktykowana przez nas rotacja preparatów uniemożliwia odporność krzyżową drobnoustrojów.

 

Równomierne rozprowadzenie  preparatów w postaci mgły  prowadzi do oszczędności substancji aktywnej, a co za tym idzie mniejsze ich zużycie i w efekcie tańszy koszt zabiegu oraz podnosi stopień skuteczności wykonywanych zabiegów. 

Wymierne korzyści jej zastosowania to: zapewnienie świetnej penetracji miejsc niedostępnych, znaczne skrócenie czasu zabiegu i zmniejszenie jego kosztów, ograniczenie wilgotności, brak plam (zacieków), szybka biodegradacja użytych substancji dezynfekcyjnych.

Nasza firma zapewni Państwu profesjonalną obsługę, popartą wszelkimi pozwoleniami i certyfikatami branżowymi oraz wieloletnim doświadczeniem.